Vielse

For at indgå ægteskab skal man have en prøvelsesattest, der ikke må være over 4 måneder gammel på vielsesdagen. En prøvelsesattest godtgør, at parterne opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Anmodning om ægteskabserklæring skal ske via www.borger.dk.  Den originale prøvelsesattest skal afleveres på kirkekontoret inden vielsen.

For at blive viet i Folkekirken skal en af parterne være medlem.

Henvendelse om vielse i Grøndalskirken rettes til kirkekontoret.Ud over prøvelsesattesten skal kirkekontoret også have navn og adresse på 2 vidner.  Disse 2 vidner skal være til stede under vielsen og være myndige. Ønsker man et bryllup uden gæster, kan kirkens personale godt være vidner. Man skal altid have en samtale med præsten inden vielsen. Et borgerligt indgået ægteskab/registreret partnerskab kan blive kirkeligt velsignet af en præst.

Hvis du vil have inspiration til valg af salmer: Se her Blomster og lys skal aftales med kirkekontoret og evt. kirketjener.