Navngivning

Et barn skal have navn senest 6 måneder efter fødslen, enten ved dåb eller ved navngivning.

Fornavn
Et barn skal have minimum et fornavn. Kirkekontoret har en fortegnelse over de fornavne, der er godkendt af Familiestyrelsen. Listen kan også findes på www.familieretshuset.dk

Mellemnavn
Et mellemnavn er et navn, der har efternavnslignende karakter og som står før efternavnet. Et mellemnavn er, med enkelte undtagelser, et navn man kan tage som efternavn. Hvis man for eksempel ønsker at ens barn skal hedde Emma Louise Hansen, så er Louise ikke et mellemnavn, men et 2. fornavn.

Efternavn
Alle børn skal have et efternavn. I Danmark har man kun ét efternavn.

Navneloven kan findes på www.familieretshuset.dk

Når du/I skal søge om navngivning, skal du/I gøre det på www.borger.dk med NemID.

Forældrene får tilsendt en Personattest, når barnets navn er registreret. Sundhedskortet kommer ca. 14 dage efter med posten.