Babysalmesang - løbende tilmelding - gratis at deltage

Babysalmesang
At synge er en naturlig del af børns liv. Sang kan mere end noget andet beskrive en stemningsverden og forløse følelser. Den musik barnet hører i de første år, bliver ikke glemt. Det betyder, at de melodier, der så at sige synges ind med modermælken, vil ligge gemt i barnets erindring som noget trygt og godt, der senere i livet kan blive til glæde og trøst.

Babysalmesangen indeholder salmer, ældre og nutidige børnesange, danse, rim og remser. Forskellige rekvisitter som tøjdyr, vifter og tørklæder og blid musik vil indgå.

Vi starter nye hold d. 25. oktober 2023 - der er løbende tilmelding, så kom og vær med:

Kl. 10-10.45: Klik her for tilmelding
kl. 11-11.45 : Klik her for tilmelding

 

Holdene afsluttes med en gudstjeneste onsdag d. 20 december kl. 11.00.