Om kirken

Grøndalskirken er en del af den den danske folkekirke, hvor ca 5000 af sognets 7000 indbyggere er medlemmer. Vi bestræber os på at være en åben og tilgængelig evangelisk-luthersk kirke for alle - uanset forudsætninger. Her på siden finder du alle oplysninger og vejledninger om vore kirkelige handlinger m.v..

Kirken er opført i 1928 for lokalt indsamlede midler, og blev totalrenoveret i 2009, som en fortælling i lys og sten. Det kan du læse mere om herunder.

BAGGRUND & IDENTITET
I Salmernes Bog salme 42,1 står der "Som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud." Den sætning er igen og igen blevet illustreret i den kristne kunst, hvor hjorte i reglen optræder som symbol på den menneskelige krop og sjæl, som længes efter sit guddommelige ophav. Hjortene kan optræde omkring et vandløb, en kilde, et træ eller som på maleren og billedhuggeren Niels Kristian Skovgårds (1858 - 1938) tegning til Grøndalskirkens tidligere antependie (alter-fortæppe) både et vandløb og kors. Hjorten på antependiet er broderet i guldtråd, af en specialist på dette område, kunsthåndværker Margrete Drejer (1889 - 1975). På den måde blev hjortemotivet også en del af Grøndalskirkens historie; siden kirkens indvielse i 1928 har det optrådt, ikke alene på antependiet men også på kirkens segl.

FORNYELSE
Under Grøndalskirkens fornyelse i 2009 ønskede menighedsrådet at arbejde med et nyt grafisk udtryk i form af et logo. 
Menighedsrådet bad designbureauet E-types komme med et oplæg. E-types valgte at binde en sløjfe tilbage til Grøndalskirkens begyndelse ved at lade hjorten, på nye rentegnede ben, sammen med en ny typografi danne kirkens nye logo. Derfor figurerer hjorten på alle Grøndalskirkens plakater, flyers, kuverter, kort o.s.v..

Hjorten er det ældste symbol på menneskets længsel efter Gud, og derfor kan man vel næppe have et mere prægnant logo, som kirke. Den længsel rummer nemlig også det uudsagte, det at være på vej mod noget man endnu ikke helt ved, hvad er. Man kan sige at motivet er evig-gyldigt og moderne på en gang. Niels Kristian Skovgaards hjort er nu afmonteret altertæppet og sat i glas og ramme. Den hænger i kirkens samtaleværelse, som er rummet til højre for indgangen i våbenhuset, og her er alle velkomne til at kigge ind og nyde det smukke håndværk.

LÆS MERE
Du kan læse mere om det smukke kirkerum og dets fornyelse her.