Fødsel

Forældre skal ikke længere anmelde fødsel . Jordemoderen indberetter fødslen til personregisterføreren/kirkekontoret i bopælssognet.

Forældre født i udlandet . Hvis én eller begge forældre er født i udlandet, skal kirkekontoret dog ofte se dokumentation på den/de pågældenes navne. (Navneattest, opholdstilladelse, statsborger-bevis eller lignende. Hvis intet andet forefindes - pas). Man vil få et brev fra kirkekontoret, hvis vi skal se dokumentation.

Udstedelse af Personattest. Forældrene kan anmode kirkekontoret om attest, når barnet er registreret i personregisteret.

Ugifte forældre. Anmeldelse af faderskab som fører til fælles forældremyndighed. Se oplysninger under fanen "Faderskab".