Menighedsråd

Kontaktoplysninger til menighedsrådet finder du her https://sogn.dk/groendal/menighedsraad/

Grøndals Sogns Menighedsråd:

Valgte medlemmer:
Winnie Berndtson (formand)
Anne Kristine Ramm (næstformand og kontaktperson)
Mette Pautsch (kirkeværge)
Kirsten Asbjerg Jørgensen (kasserer)
Peter Heise 
Birgit Stubkjær (Formand for valgbestyrelsen)
Jytte Lindholt (valgbestyrelsesmedlem)
Marianne Weikop (valgbestyrelsesmedlem)
Klaus Jørgen Berg
Inger Turner
 

Stedfortrædere:
Jette Paulisen
Niels Olsen
Lisbeth Naja Nielsen
Margareth Poul Hvidager

Udover de valgte medlemmer består rådet også af sognepræsterne:
Ulla Toft (kirkebogsførende sognepræst og daglig leder)
Tine Vængtoft Kristensen (sognepræst)
Carina Gosmer Andersen (sognepræst)

For kontakt til menighedsrådet med personfølsomme oplysninger, benyt linket til sikker formular (med NemId): https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=7060