Mad og Fortælling

Den første torsdag i hver måned (med enkelte undtagelser) er der måltid, historiefortælling for børn, deres familier og venner. Se kirkens kalender her!

Måltidet: Kl. 17.30 spiser vi aftensmad sammen i kirkens krypt.

Historiefortælling: Efter måltidet, ca. kl. 18.15, går vi op i kirken, hvor der er genfortælling af en af de store historier fra Bibelen. Vi synger også et par sange eller salmer og beder fadervor, og vi slutter senest 18.45. 

Pris for maden:  20 kr. for voksne. Gratis for børn.