Kirkebil

Er man dårligt gående, kan en kirkebil bestilles på kirkekontoret tlf. 38 79 03 11 til alle gudstjenester.

Husk at bestille senest fredag kl.12 hvis man vil have kirkebil til gudstjenesten søndag.