Bisættelser/begravelser

Når man mister, er det for de fleste er det enkleste at starte med at henvende sig til en bedemand, som kan være behjælpelig med at ordne de nødvendige papirer og anmeldelse til begravelsesmyndigheden.

Pårørende til en afdød skal anmode begravelsesmyndigheden om begravelse eller ligbrænding snarest muligt efter dødsfaldet. Dette gælder uanset, om afdøde var medlem af folkekirken eller ej. Begravelsesmyndigheden er kirkekontoret/præsten i det sogn afdøde boede i.

Dødsanmeldelse kan også ske digitalt på www.borger.dk med NemID.

Herefter aftales med kirkekontoret og præsten tidspunktet for begravelse eller bisættelse samt for en samtale med præsten om handlingen.

Du er altid velkommen til direkte at kontakte præsterne og kirkekontoret, der gerne hjælper og besvarer tvivlsspørgsmål.