Eksistens- og livssamtaler

Formålet med livs og eksistenssamtaler er; med undren at undersøge et emne, der er aktuelt og vedrørende for alle deltagere. Der lægges vægt på at kunne lytte til hinanden og på at kunne tænke med - for sammen at nå frem til en ny undren eller en dybere forståelse af vores eksistens.

Vi belyser emnet ud fra forskellige perspektiver og anvender den sokratiske metode. Det vil sige at tage udgangspunkt i en konkret erfaring og bevæge sig ind i teorien gennem en række momenter, der indkredses, fra det der viser sig sanseligt for os, til det mere universelle og alment menneskelige perspektiv hvor hver enkelt kan genkende sig selv.

Er du interesseret? Så kontakt:
Sognepræst Tine Vængtoft på tlf. 20 48 52 20 eller
mail: tik@km.dk