Børnegudstjenester | Grøndalskirken

Børnegudstjenester

Børnegudstjenester er for alle fra 0-100 år, men de adskiller sig fra søndagens gudstjeneste ved at involvere børnene i en bibelfortælling. De afholdes 4 - 5 lørdage om året kl. 11 og ofte handler de om det, der er temaet i kirkeåret lige nu, eksempelvis jul, påske og allehelgen. Vi taler om de ting, der undrer os. Vi synger gamle og nye salmer og beder Fadervor.
Alle er velkomne og vi sender indbydelse ud til alle 4-, 5- og 6-årige, som bor i sognet og er døbte. Andre, der gerne vil på listen og modtage en indbydelse, skal henvende sig til kirkens kontor på 38 79 03 11 eller sende en mail til groendals.sogn@km.dk
Man kan få sit barn døbt ved en børnegudstjeneste, men man bør henvende sig i god tid.

Ophavsret: