Eksistens- og livssamtaler | Grøndalskirken

Eksistens- og livssamtaler

Formålet med livs og eksistenssamtaler er; med undren at undersøge et emne, der er aktuelt og vedrørende for alle deltagere. Der lægges vægt på at kunne lytte til hinanden og på at kunne tænke med - for sammen at nå frem til en ny undren eller en dybere forståelse af vores eksistens.

Vi belyser emnet ud fra forskellige perspektiver og anvender den sokratiske metode. Det vil sige at tage udgangspunkt i en konkret erfaring og bevæge sig ind i teorien gennem en række momenter, der indkredses, fra det der viser sig sanseligt for os, til det mere universelle og alment menneskelige perspektiv hvor hver enkelt kan genkende sig selv.

Efterårets emne er; at undersøge hvad det er, der driver os til at leve og stå op om morgenen? Sagt på en anden måde, hvad giver livskraft og livsmod?

I den forbindelse vil vi tale om Gudsbilleder og Gudsbeviser – og om hvem Gud er for os? Vi vil også forsøge at spejle vores liv i biblen, og se på hvad filosofien og naturvidenskaben har at sige om emnet.

Der vil som sædvanlig være mulighed for at inddrage mundtlige erfaringsbaserede fortællinger fra jeres eget liv, som har noget med livsmod og livskraft eller mangel på samme, at gøre.


 

Er du interesseret? Så kontakt:

Sognepræst Tine Vængtoft på tlf. 20 48 52 20 eller
mail: tik@km.dk

Ophavsret: