Rent vand giver liv | Grøndalskirken

Rent vand giver liv

Udgivet tir d. 7. maj 2019, kl. 13:47
Nyheder

Grøndalskirkens årsprojekt bidrager til at skaffe rent i Malawi. På den måde er vi med til at forbedre både levevilkår og sundhed for fattige familier helt ude på landet i det afrikanske land.

Indsamlingen går til Folkekirkens Nødhjælp til etablering af brønde i 5 landsbyer, hvor man ellers har hentet vand i mudrede vandhuller.

Med årsprojektet er vi her i Grøndalskirken gennem Folkekirkens Nødhjælp aktivt med til at opfylde FNs 17 Verdensmål - som også Danmark har forpligtet sig på. Mål 6 drejer sig netop om ’Rent vand’: at der i 2030 skal være lige adgang til sikkert drikkevand for alle i verden.

Etablering af en brønd, undervisning i køkkenhaver er budgetteret til omkring 50.000 kr. Landsbyerne bidrager selv med frivillig arbejdskraft og sparer en lille sum penge op til senere vedligeholdelse, som sammen med Folkekirkens Nødhjælp er med til at gøre projektet bæredygtigt – også for de kommende generationer.

Udfordringer i Malawi som følge af vandmangel
I Malawi præger kampen med vandmangel mange børn og voksnes hverdag og liv. En kamp, som med tiden har vokset sig endnu større pga. de globale klimaforandringer, som medvirker til at brønde udtørres eller oversvømmes med forurenet vand fra hyppigere skybrud, som hærger landet. Ydermere er mange børn og voksne i Malawi udfordrede af ikke at have adgang til drikkevand i nærheden af deres hus. 

Dermed står familier, tit kvinder og børn, tidligt op hver dag og må gå mange kilometer for at hente vand i en flod eller sø. Størstedelen af de 16 millioner malawiere bliver født på landet, hvor mange lever under fattigdomsgrænsen.

Det går særligt ud over børnenes opvækst, når familierne har svært ved at brødføde alle, og når de mangler noget så basalt som rent vand. For rent vand er nøglen til at forhindre mange sygdomme, ligesom rigtige afgrøder på markerne og i køkkenhaverne er nøglen til en næringsrig kost, så børn ikke kommer sultne i skole. 

Mål 6 i aktion i Mzimba
I 2017 etablerede Folkekirkens Nødhjælp et projekt omkring brøndbygning i distriktet Mzimba i den nordlige del af Malawi, hvor FKN i forvejen har et bredt arbejde, der bl.a. sigter på, at børn og unge får en god opvækst.

Helt konkret er det planen at etablere nye brønde i fem landsbyer og på to skoleområder. Omkring hver brønd bliver der dannet en brøndkomité, hvor familier får undervisning, frø og redskaber til dyrkning af køkkenhaver med det mål at reducere vandbårne sygdomme og forbedre børnenes ernæring og trivsel.

Projektet i Mzimba er især målrettet mod børn under fem år, skolebørn i alderen 6-17 og kvinder, der spiller en stor rolle for børnenes opvækst

Omkostningerne ved brøndbygning
Etablering af en brønd, undervisning og køkkenhaver er budgetteret til omkring 50.000 kr. Landsbyerne bidrager med frivillig arbejdskraft og sparer en lille sum penge op til senere vedligeholdelse, som sammen med Folkekirkens Nødhjælps støtte er med til at gøre projektet bæredygtigt – også for de kommende generationer.

Bidrag til Grøndalskirkens årsprojektet kan indbetales til Folkekirkens Nødhjælp:
Reg.: 4183
kontonr.: 6052800
Mærket: ’Grøndalskirken Rent Vand 500609’

Tak for alle bidrag – rent vand giver liv!  

Ophavsret: